AUTOCAD Eğitimi

AUTOCAD Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım (AutoCAD)

Kursun Amacı:

Katılımcılara; AutoCAD programı kullanarak iki boyutlu çizim yapma, katı yüzey model çizimleri, katıların montajını çizme ve katılardan teknik resim alma konusunda bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

  • Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapması
  • AutoCAD programını kullanarak katı ve yüzey model çizimlerini yapması
  • AutoCAD programında katıların montajını yapması
  • AutoCAD programını kullanarak katıların teknik resimlerini alması

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

...

Kimler Katılabilir?

...

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Bilgisayar destekli tasarımlar yaparak üretim için gerekli bilgi ve beceriler kazanılır.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

İşletmelerin tasarım ve proje departmanlarında, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

Ürün geliştirme elemanı, Tasarım Elemanı.

Süre:

Toplam kurs süresi 120 saattir. 8 hafta sürer.

GÜN HEDEF VE DAVRANIŞLAR MODÜLLER VE KONULAR ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,ARAÇ VE GERÇLERİ
1 4 MODÜL 5:TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER 1.1. Tanımı, Önemi ve Üstünlükleri 1.2. Çizim Penceresi 1.3. Menü Çubuğu AUTOCAD PROGRAMININ KULLANIM YERLERİ AUTOCAD PROGRAMININ BAŞLATILAMASI AUTOCAD EKRANININ TANITILMASI AUTOCAD'DE KOMUT GİRİŞ YÖNTEMLERİ ARAÇ ÇUBUKLARI İLE ÇALIŞMA Katman, renk ve çizgi ayarlarını doğru olarak yapabilme. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
2 4 3- Yazı ve rakamlar. 4- Çizgi ve çeşitleri. Standart ve teknik resim kurallarına göre yazı ve rakamlar yazabilme ve çizgi ve çeşitlerini kavrayabilme Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Teknik resim çizim ortamı, çizim araç ve gereçleri, resim masası, örnek model parçalar, çeşitli ölçme ve kontrol aletleri.
1.4. Dosya Açma/Kapama 1.5.Dosya Kaydetme ve isimlendirme 1.6.  Kayıtlı Dosyada Değişiklik LİNE KONUTUNUN KULLANIMI KOORDİNANT GİRİŞ YÖNTEMLERİ UNDO VE REDO KOMUTU ORTHO MODU KULLANARAK ÇİZİM YAPMA MOUSE TEKERLEĞİ KULLANARAK ZOOM VE PAN KOMUTU SAVE VE SAVE AS KOMUTU OPEN KOMUTU NEW KOMUTU Çizim ekranı düzenlemesini ve yardımcıları doğru olarak seçebilme. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
3 4 1.7. Programı Kapatma ve Çıkma 1.8. Düzenleme Çizim Yardımcıları 1.9.Yakalama ve Kenetleme Komutları ÖLÇÜ BİRİMİ AYARI (UNİTS) ÇİZİM SINIRLARINI AYARLAMA (LİMİTS) GRİD VE SNAP KULLANIMI VE AYARALARI CİRLE KOMUTU (CENTER-RADIUS YÖNTEMİ) ARC KOMUTU (STAR-END-RADİUS VE 3 POİNTS YÖNTEMİ) Katman, renk ve çizgi ayarlarını doğru olarak yapabilme. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
4 4 1.10. Görünüş Komutları 1.11.  Büyültme ve Küçültme Komutları 1.11.1. Nesne Büyütüp Küçültmek (Zoom) Çizim ekranı düzenlemesini ve yardımcıları doğru olarak seçebilme. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
  NOKTA YAKALAMA MODLARI VE OTOMATİK NOKTA /AKALAMA (OSNAP) MODU ERASE. OFFSET VE TRİM KOMUTLARI      
5 4 2. TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI 2.1. Koordinat Sistemi 2.2. Çizim (Draw) Komut Menüsünde Temel Çizim Elemanlarının isimleri ve Fonksiyonları NESNE SEÇME YÖNTEMLERİ İŞARTELEYİCİNİN GÖRÜNÜMLERİNİN ANLAMLARI COPY VE MOVE KOMUTU Temel çizim komutlarını doğru kullanabilme. Modüler bireysel öğretim teknikleri (öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
 
  6 4 3.1. Düzenleme İşleminin Tanımı, Önemi 3.2.  Düzenleme Komutları 3.3. Düzeltme İşleminin Tanımı, Önemi 3.4.  Düzeltme Komutları 4, KATMANLAR. RENKLER ve ÇİZGİLER FİLLET VE CHAMFER KOMUTU GRİPLERİN KULLANIMI POLAR, DUCS, DYN VE OTRACT MODLARI İLE ÇİZİM YAPMA VE AYARLARI Gereli düzenleme işlemlerini yapar. Düzenleme komutlarını doğru olarak kullanabilme. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
7 4 4.1.  Katmanlar ve Özellikleri 4.2.  Katman İşlemleri 4.3.  Yeni Bir Katman Oluşturma 4.4.  Bir Katmanı Aktif Hale Getirme 4.4.1. Katmanı aktif hale getirme yöntemleri 4.5.  Katmanlann (Layers), Açılıp (On) Kapatılması (Off) CIRCLE KOMUTUNU DİĞER YÖNTEMLERİ ARRAY KOMUTU Katman, renk ve çizgi ayarlarını doğru olarak yapabilme. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
8 4 4.6. Bir Katmanın Dondurulup (Freeze) / Çözülmesi (Thaw) 4.8.  Katmanlara Renk (Color) Atanması 4.9.  Katmanlara Çizgi Tipi (Linetype) Atanması ARC KOMUTUNUN DİĞER YÖNTEMLERİ MİRROR KOMUTU,HATCH KOMUTU Katmanın gerekli ayarlamalarını yapar. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
9 4 4.10.  Bir Katmanın Adını Değiştirme 4.11.  Bir Katmanın Silinmesi 4.12.  Renk Seçimi (Color) Katmanın gerekli ayarlamalarını yapar. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
10 4 1. GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI 1.1. Görüntü Kontrol Komutlarının Önemi ve Özellikleri 1.1.1.  Pan (Ekran Kaydırma) ROTATE, EXTEND, BREAK, SCALE STRETCH, LENGTHEN, JOIN VE EXPLODE KOMUTLARI Gerekli ortam sağlandığında görüntü kontrollerini yapabilme Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
11 4 1.1.2. Yakınlaştırma/Uzaklaştırma (Zoom) Komutları 2.TEXT (YAZI) KOMUTLARI RECTANGLE KOMUTU ELLİPS, ELLİPS ARC VE POLYGON KOMUTLARI Gerekli ortam sağlandığında görüntü kontrollerini yapabilme Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
  12 4 2.1. Text (Yazı) Komutu 2.2. Özel Sembol Ve Harflerin Yazdınlması Seçeneği CONSTRUCTION LINE, POLYLINE, REVISION CLOUND, SPLİNE, VE DONUT KOMUTLARI POİNT, POINT STYLE, MEASURE VE DİVİDE KOMUTLARI Çizimlere yazı ekleyebileceksiniz. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
  13     4   2.3. Mtext (Çok Satirli Yazı) Komutu 2,4. Text Style (Yazı Stili) Komutu____ REDRAW, REGEN VE REGEN ALL KOMUTLARI ARİAL VIEW VE CLEAR SCREEN KOMUTU DİSPLAY KOMUTLARI (UCS İCON, TEXT WINDOW) ARAÇ ÇUBUKLARINA DÜĞME EKLEME DOSYALAR ARASI CUT, COPY, PASTE VE PASTE SPECİAL KOMUTLARI Çizimlere yazı ekleyebileceksiniz. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
 
14 4 3. ÖLÇÜLENDİRME KOMUTLARI 3.1. Doğrusal ( Yatay ve Dikey) Ölçülendirme (Dimlinear) 3.2 Açılı kenarları ölçülendirme (Dimaligned) 3.3Açı Ölçülendirme (Dimangular) 3.4Koordinat ölçülendirme (Dimordinate) Çizimleri ölçülendirebileceksiniz. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
15 4 3.5. Çap Ölçülendirme (Dimdiameter) 3.6. Yarıçap Ölçülendirme (Dimradius) 3.7. Referansa Göre Ölçülendirme (Dimbaseline ). 3.8. Sürekli Ölçülendirme (Dimcontinue) Sorgulama ve hesap komutlarını çizimlerde kullanabilme. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
16 4 3.9. Açıklama (Tanımlama ) Oku (Leader). 3.10. Tolerans (Tolerance) Çizimlere tolerans ekleyebilir. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
17 4 3.11. Ölçülendirmede Değişiklik (Dimedit). 3.12. Ölçü Yazısının Düzenlenmesi (Dimtedit      
3.13. Ölçülendirme Ölçeği (Dimscale) 3.14. Ölçülendirme Stili (Dimstyle). Ölçülendirme ayarlarını yapar. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
18 4 3.15.Tarama Yapmak (Hatch). 4.1. Sorgulama ve Konum Belirleme Komutları (List) Gereli yerlere tarama yapar. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
4.2. Alan Hesabı Komutu (Area) 4.3.Uzunluk Komutu (Dist) Sorgulama ve hesap komutlarını çizimlerde kullanabilme. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
19 4 1. ÇİZİM KÜTÜPHANESİ 1.1 Kütüphane Oluşturmak (Block 1.2. Kütüphane Düzenlemek 1.2.1. Bloğu Kaydetme (Wblock) 1.                 Teknik resim kurallarına göre çizim kütüphanesi oluşturabilecek ve kullanabilme. 2.Makine parçalarının yeterli görünüşlerini kullanarak teknik resim kurallarına göre imalat resimlerini çizebilir ve kağıt üzerine çıktı alabilir. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
20 4 1.3. Bloğun Çizime Eklenmesi (insert) 1.4. Çoklu blok Çağırma (Mınsert) 2. MAKİNA PARÇALARININ İMALAT RESMİ 2.1. Antet Oluşturma 1.                 Teknik resim kurallarına göre çizim kütüphanesi oluşturabilecek ve kullanabilme. 2.Makine parçalarının yeterli görünüşlerini kullanarak teknik resim kurallarına göre imalat resimlerini çizebilir ve kaaıt üzerine çıktı alabilir. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
21 4 2.1.1 Parça Yapım Antedinin Çizilmesi 2.1.2. Yazı (Text) Ekleme ve Yazı Stillerini Ayarlama 2.2.   iki Veya Daha Fazla Görünüşlerin Çizimi Parça yapım antedi çizer.Yazı ekler. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
22 4 2.3. Çizim Aşamaları 2.3.1. Çizim Ayarlarının Yapılması ve Ana Eksenlerin Çizilmesi 2.3.2.          Ana Çerçevenin Çizilmesi Parça yapım antedi çizer.Yazı ekler. Modüler bireysel öğretim teknikleri (öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
23 4 2.3.3. Kanal Detayının Çizilmesi 2.3.4.Eksen Çizgisinin Kırılması 2.3.5.          Kanal Detayının Çoğaltılması 2.3.9. Tarama Yapılması Kanalların detayını çizer.Gerekli taramalan yapar. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
24 4 2.3.10. Çizimin ölçülendirilmesi 2.3.10.1. Yarıçap ve Çap ölçülerinin Verilmesi Çizimi ölçülendirir. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
25 4 2.3.10.2. Doğrusal Ölçülerin Verilmesi 2.3.10.3. Açı Ölçülerinin Verilmesi 2.3.11. Kesit Bölgesini Gösteren Okların Oluşturulması ve tesit Yazısının Yazılması Serekli ölçülendirme işlemini tamamlar.Kesit oklarını çizer. Modüler bireysel öğretim teknikleri (öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
 
26 4 2.3.12. Tolerans Ekleme 2.4. Çıktı Alma (Plot) 2.5. Çıktı Alma Ayarları 2.5.1. Yazıcı veya Plotter Seçimi Tolerans eklemeyi bilir.Çizim bitiminde plotter veya yazıcıdan çıktı alır. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
27 4 2.5.2.  Kağıt Boyutları ve Birimi seçimi 2.5.3.  Kağıdın Konumu 2.5.4. Çizimin Ölçeklendirilmesi Kağıt boyutlarını ayarlar. Modüler bireysel öğretim teknikleri (öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
    28         4 2.5.5. Çizim Alanı 2.5.6. Çizdirme seçenekleri 2.5.7. Çizimin Ön izlenmesi Kağıt boyutlarını ayarlar. Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
    2.5.8. Çizimin Konumlandırılması (Plot offset) 2.6.   Yazdırma Stilleri (Plot Styles) 2.7.   Kalınlık ve Çizgi Tipi Ayarlarının Yapılması   Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, yazıcı
    Çizim programında kurallarına uygun perspektif çizer Yapım resmin de olması gereken özellikleri kavrayabilirle Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Bilgisayar destekli çizim ortamı, örnek model parçalar ve resimleri, vazıcı
29 4 2-Yapım resmin de olması gereken özellikler. Yapım resmin de olması gereken özellikleri kavrayabilme Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Teknik resim çizim ortamı, çizim araç ve gereçleri, resim masası, örnek model parçalar, çeşitli ölçme ve kontrol aletleri.
    Çizim programında kurallarına uygun perspektif çizer
30   3-Yapım resmi antetinin hazırlanması ve doldurulması. Yapım resmi antetinin hazırlanmasını bilme ve antetin Modüler bireysel öğretim teknikleri (Öğrenci araştırması, uygulama, sonucu gözleme, değerlendirme, açıklama) Teknik resim çizim ortamı, çizim araç ve gereçleri, resim masası, örnek model parçalar, çeşitli ölçme ve kontrol aletleri.
  çizim programında imalat resim uygulaması doldurulmasını kavrayabilme