CAM-CAD Eğitimi

cAM-CAD Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) İle Dik İşleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) Tel Erezyon Geliştirme ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI
Bilgisayar Destekli Üretim (Cam) Tel Erezyon Geliştirme Ve Uyum Eğitimi
kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavraması,
2. Bilgisayar destekli üretim (CAM) ile Tel Erezyon yapması,
amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 İşlenecek parçanın özelliklerine 2D ve 3D
model tasarımı yapar.
 Parçanın kesim özelliğine göre parametre
ayarlarını yapar.
 Parçanın kesme özelliklerine göre kesme
simülasyonu yapar.
 NC kodlarını tezgâha aktararak parça işler

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

...

 GÜN DERSSAATİ HEDEF VE DAVRANIŞLAR MODÜLLER VE KONULAR ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,     ARAÇ VE GEREÇLERİ  
1 4 1. CAM PROGRAMI İLE ÇİZİM 1.1. CAM Programı 1.1.1. Çizim Sayfasının Açılması 1.1.2. Çizimin Kaydedilmesi 1.1.3. Kaydedilmiş Çizimin Açılması 1.2. Menüler 1.2.1. File (Dosya) Menüsü 1.2.2. Analyze (Analiz) Menüsü 1.2.3. Edit (Düzenle) Menüsü 1.2.4. View (Görünüm) Menüsü 1.2.5. Create (Çizim) Menüsü 1.2.6. Solids (Katı Model) Menüsü 1- Çizimi yapılacak makine parçasına uygun ekran ayarı yapar 2- CAM Programını kullanır. 3- Çizim ayarları yapar. 4- Görüntü ayarlarını yapar. 5- Araç çubuğu ayarlarını yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
2 4 1.2.7. Xfrom (Çoğaltma) Menüsü 1.2.8. Machine Type (Tezgâh Tipi Seçimi) 1.2.9. Toolpath Type (Takım Yolları) Menüsü 1.2.10.  Screen (Ekran) Menüsü 1.2.11.1.2.11. Settings (Ayarlar) Menüsü 1.2.12. Help (Yardım) Menüsü 1.3. Çizim Ayarları 1.3.1. Status Bar (Durum Çubuğu) Ayarları 1.3.1.1. 3d I.3.I.2. Gview (Bakış Açısı) I.3.I.3. Planes (Çalışma Düzlemleri) I.3.I.4. Z Depth (Z Derinlik Değeri): I.3.I.5. System Color (Renk Seçimi) 1- Çizimi yapılacak makine parçasına uygun ekran ayarı yapar 2- CAM Programını kullanır. 3- Çizim ayarları yapar. 4- Görüntü ayarlarını yapar. 5- Araç çubuğu ayarlarını yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
  4 1.3.1.6. Level (Katmanlar) 1.3.1.7. Attributes (Nitelikler) 1.3.1.8. Point Style (Nokta Sitili) 1.3.1.9. Line Style -Line Width (Çizgi Sitili-Kalınlığı 1.3.1.10.  Status Bar Setup (Durum Çubuğu Ayarları) 1.3.1.11.  WCS 1.3.1.12. Group 1.3.1.13. Status Bar 1.3.2. Grid- Snap (Izgara) Ayarları 1.3.3. Auto Cursor Bibbon Bar (Otomatik Kursor Şeridi) 1.3.4. General Selection (Genel Seçimler) 1.3.5. Function Ribbon Bar (Çizim Fonksiyonları Şeridi) 1- Çizimi yapılacak makine parçasına uygun ekran ayarı yapar 2- CAM Programını kullanır. 3- Çizim ayarları yapar. 4- Görüntü ayarlarını yapar. 5- Araç çubuğu ayarlarını yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
 
3 4 1.3.6. Prompt (Yönlendirici) 1.3.7. Learning Mode (ÖğrenmeModu) 1.3.8.  Prompt Area (Yönlendirici Alanı) 1.3.9. MRU -Most Recently Used Tool Bar (Sık Kullanılanlar Araç Çubuğu) 1.3.10.  Çizilmiş Tüm Nesnelerin Özelliklerinin Değiştirilmesi 1.4.  Görüntü Ayarları 1.4.1. View Manipulation (Görüntü Yöneticisi) Ayarları 1.5. Araç Çubuğu Ayarları 1.5.1. Key Mapping (Komutlara Kısa Yol Atama) 1.5.2. Toolbars States (Araç Çubukları Aktif-Pasif) 1.6. Koordinat Sistemi 1- Çizimi yapılacak makine parçasına uygun ekran ayarı yapar 2- CAM Programını kullanır. 3- Çizim ayarları yapar. 4- Görüntü ayarlarını yapar. 5- Araç çubuğu ayarlarını yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
4 4 2. İKİ BOYUTLU ÇİZİM YAPMA 2.1.  Çizim Komutları 2.1.1. Point (Nokta) Oluşturma 2.1.1.1.  Create Point Position (Pozisyonu Belirtilen Nokta Oluşturma) 2.1.1.2. Create Point Dynamic ( Dinamik Nokta Oluşturma) 2.1.1.3. Create Point Node Point ( Kontrol Noktalarına Nokta Yerleştirme) 2.1.1.4. Create Point Endpoints (Uçlarına Nokta Yerleştirme) 2.1.1.5. Create Point Segment (Eşit Mesafelerde nokta Yerleştirme) 2.1.1.6. Create Point Small Arcs (Verilen Çaptan Küçüklere Nokta Yerleştir) 2.1.2. Line (Çizgi-Doğru) Çizimi 1- Ekran kontrol ayarlarını yapar. 2- Çizgi doğru çizer. 3- Köşeleri yuvarlatma yapar. 4- CAD/CAM paket programlarını kullanır. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
4 4 Create Line Endpoint (Başlangıç ve Bitiş Noktalarına Göre Çizgi Çizimi) 2.1.2.2. Create üne Closest (En Kısa Noktalar Arası Çizgi Çizimi) 2.1.2.3. Create Line Bisect (Açıortay Çizgisi Çizimi) 2.1.2.4. Create Line Perpendicular (Objelere Dik Çizgi Çizimi) 2.1.2.5. Create Line Parallel (Objelere Paralel Çizgi Çizimi) 2.1.2.6. Create Line Tangent Trough Point ( Nesnelere Teğet Çizgi Çizme) 2.1.3. Arc (Yay- Çember) Çizimi 2.1.4.  Rectangle (Dikdörtgen) Çizme 1- Ekran kontrol ayarlarını yapar. 2- Çizgi doğru çizer. 3- Köşeleri yuvarlatma yapar. 4- CAD/CAM paket programlarını kullanır. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
5   2.1.5.  Create Fillet (Köşeleri Yuvarlatma) 2.1.5.1.Fillet Entities (Köşe Yuvarlatma) 2.1.5.2. Fillet Chains (Zincirleme Köşe Yuvarlatma) 2.1.5.3. Chamfer Entities (Pah Kırma) 2.1.5.4. Chamfer Chains (Zincirleme Pah Kırma) 2.1.6.  Create Spline (Spline Eğrisi Çizme) 1- Ekran kontrol ayarlarını yapar. 2- Çizgi doğru çizer. 3- Köşeleri yuvarlatma yapar. 4- CAD/CAM paket programlarını kullanır. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
5 4 î 3. ÇİZİM DÜZENLEME KOMUTLARI 3.1. Trim / Break (Budama-Kırpma) Araç Çubuğu 1.1.1. Trim/Break/Extend (Buda/Kır/ Uzat) 1.1.1.1. Trim 1 Entity (Tek Nesne Budama) J.1.1.2. Trim 2 Entity (İki Nesne Budama) 1.1.1.3. Trim 3 Entity (Üç Nesne Budama) .1.1.4. Divide (Bölme) 3.1.1.5.Trim To Point (Noktaya Kadar Budama) .1.1.6. Break (Kırma) 3.1.2. Trim Many (Çoklu Budama) .1.3.Join Entities (Nesneleri Birleştir)3.1.4. Close Arc (Yayı Kapat) 1- CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. Çizim komutlarını kullanır 3. İki boyutlu çizimler yapar. 4. Çizim düzenleme komutlarını kullanır. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
 
6 4 3.2. Xform (Çoğaltma) 3.2.1. Translate ( Taşıma) 3.2.1.1. Koordinat Değerleri Girerek Taşıma 3.2.1.2. Taşıma Mesafe ve Açı Girilerek Taşıma 3.2.1.3.  Nesnenin Çizgi Uzunluğu Kadar Mesafeye Taşıma 3.2.1.4.  Nesnenin Tutulacağı Noktayı Seçerek Taşıma 3.2.1.5. Join (Birleştirme) 3.2.2. Translate 3D ( 3 Boyutlu Taşıma) 3.2.3. Mirror (Aynalama) 3.2.4.Rotate (Döndürme) 3.2.5.   Scale (Ölçeklendirme) 3.2.6. Dynamic Xform (Hareketli Taşıma) 3.3.   Analyze (Analiz Etme) 1- CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. Çizim komutlarını kullanır 3. İki boyutlu çizimler yapar. 4. Çizim düzenleme komutlarını kullanır. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
7 4 3.4. Drafting (Ölçülendirme) 3.4.1. Ölçülendirme Ayarlan 3.4.1.1. Dimension Attributes (Ölçü Özellikleri) 3.4.I.2. Dimension Text (Ölçü Yazısı) 3.4.1.3. Note Text (Not Yazısı) 3.4.1.4. Leaders/ Witness 3.4.2. Dimension (Ölçülendirme) 3.4.2.1. Smart Dimension (Akıllı Ölçülendirme) 3.4.3. Create X Hatch (Tarama Oluşturma) 1- CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. Çizim komutlarını kullanır 3. İki boyutlu çizimler yapar. 4. Çizim düzenleme komutlarını kullanır. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
8 4 1. ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM YAPMA 1.1. Surface (Yüzey Modelleme) 1.1.1. Ruled/Lofted ( Cetvel/ Omurga Yüzeyler) 1.1.2. Revolved (Döndürerek Yüzey Oluşturma 1. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
9   1.1.3.  Offset (Kaydırılmış Yüzeyler) 1.1.4. Sweep (Süpürülmüş Yüzey) 1.1.5. Net (Ağ Yüzey Oluşturma) 1.1.6. Fence (Çerçeve Yüzey) 1.1.7. Draft (Çekme yüzeyler) 1.1.8. Exturudet (Çıkıntı Yüzey) 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
10 4 1.1.9. Fillet (Köşe Yuvarlatma) 1.1.9.1. To Surfaces (Yüzeyden Yüzeye Yuvarlatma) L.l.9.2. To Curves (Eğrilere Göre Kavis Yüzey) L.l.9.3. To Plane (Düzlemlere Göre Kavis Yüzey) L.1.10. Trim (Yüzey Buda) L.l.10.1. To Surfaces (Yüzeyler ile Budama) L.l.10.2. To Curves (Eğriler ile Budama) L.1.10.3.To Plane (Düzlem ile Budama 3. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
 
11 4 1.1.11. Extend Trimmed Edges (Budanmış Yüzey Kenarlarını Uzat) 1.1.12.  Extend (Yüzeyi Uzat) 1.1.13. From Solid (Katidan Yüzeyler Elde Etme 1.1.14. Fiat Boundary Surface (Düzlem Yüzey) 1.1.15. Fiil Hol es (Delikleri Yüzey İle Doldur) l.l.lö.Remove Boundary From Trimmed Surface (Budamayı Geri Al) 1.1.17.Split Surface (Yüzeyi ikiye Ayır) 1.1.18. Un-Trim (Budamayı Geri Al) 1.1.19. 2 Surface Blend (İki Yüzeyi Harmanla) 1.1.20. Create 3 Surface Blend (Üç Yüzeyi Harmanla) 1.1.21.  3 Fillet Blend (Üç Radyüs Yüzeyi Harmanlayarak Bağlama) 4. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
12 A 1.2. Solids (Katımodelleme) 1.2.1.General Selection (Genel Seçim)Araç Çubuğu 1.2.2. Extrude Solids (Kalınlık Vererek Katı Oluşturma) 1.2.3. Revolve Solids (Döndürerek Katı Oluşturma) 1.2.4. Sweep Solids (Süpürerek Katı Oluştur) 5. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
12   1.2.5. Loft Solids ( Katı Omurga Oluşturma) 1.2.5.1. Solid Face-Face Fillet (Yüzeyden Yüzeye Kavis Oluşturma) 1.2.5.2. Solid Ore Distance Chamfer (Bir Mesafe İle Pah Kırma) 1.2.5.3.  Solid Two Distance Chamfer (İki Mesafe ile Pah Kırma) 1.2.5.4.Solid Distance and Angle Chamfer (Mesafe ve Açı İle Pah Kırma) 6. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
13   1.2.6. Shell Solids (Kabuk Oluşturma) 1.2.7. Boolean Add ( Katı Nesneleri Ekle) 1.2.8. Boolean Remove (Katı Nesneleri Çıkar) 1.2.9. Boolean Common (Katı Nesnelerin Kesişimi) 1.2.10.  Draft Solid Face (Yüzeye Açı Verme) 7. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
13 4 1.2.11. Solid Thicken (Katiya Kalınlık Verme) 1.2.12. Remove Solid Faces (Katidan Yüzey Sil) 1.2.13.Solid Find Features (Unsur Bul) 1.2.14. Solid From Surface (Yüzeyden Katı Oluşturma) 1.2.15. Solid Trim (Katiyı Buda) 1.2.16. Solid Layout (Katidan Görünüş Çıkarma) 8. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
14 4 1.2.17.Set Solid Feature Color (Katının Renk Özelliğini Değiştirme) 1.2.18. Set Solid Face Color ..2.19.Clear Solid Feature Color L.2.20. Clear Solid Face Color .2.21. Clear All Solid Face And Feature Colors 9. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
 
15 4 2. CAD/CAM PROGRAMLARI ARASINDA VERİ DÖNÜŞÜMLERİ 2.1. Veri (Data) Dönüşüm Programları Neden Gerekmektedir 2.2. DXF (*.dxf) Dosya Uzantısı ve Özellikleri 2.3. IGES (*.iges, *.igs, *.ige) Dosya Uzantısı ve Özellikleri 2.4. STEP (*.step, *.stp, *.ste) Dosya Uzantısı ve Özellikleri 2.5. ACIS SAT (*.sat, *.sab) Dosya Uzantısı ve Özellikleri 2.6. STL (*.stl) Dosya Uzantısı ve Özellikleri 1. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. 4. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
16 4 1. CAM TORNALAMA 1.1. İki Boyutlu Parça Çizimi veya Hazır Parça Dosyasının Açılması 1.2. Tezgâh Tipi Seçimi (Machine Type) 1.3. Makine Grubunun Düzenlenmesi (Machine Group Properties) 1.3.1. Files (Dosyalar) 1.3.2. Tool Settings (Kesici Takım Ayarları) 1.3.3. Stock Setup (Kütük Ayarları) 1.3.3.1. Stock View (Kütük Görünümü) 1.3.3.2. Stock ( Kütük) 1.3.3.3. Chuck Jaws (Ayna Ayakları) I.3.3.4. Tailstock Center (Gezer Punta) 1.3.3.5. Steady Rest (Sabit Yatak) 1. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. 4. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. 5. CAM torna programını kullanarır. 6. Gerekli ayarlamaları yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
17 4 1.3.3.5. Steady Rest (Sabit Yatak) 1.3.3.6. Display Options (Görüntü Özellikleri) 1.3.3.7. Tool Clearance (Kesici Takım Yaklaşma Mesafesi) 1.3.3.8. Use Machine Tree 1.3.4. Safety Zone (Güvenlik Alanı Tanımlama) 1.4. Takım Yollarının Oluşturulması (Toolpaths) 1.4.1. Rough (Kaba Profil İşleme Takım Yolları) 1.4.1.1, Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 2. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 3. Katı modelleme yapar. 4. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. 5. CAM torna programını kullanarır. 6. Gerekli ayarlamaı yapar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
18 4 1.4.1.2.  Rough Parameters ( Kaba Profil İşleme Parametreleri) 1.4.1.3.  Yeni Kesici Takım Oluşturma 1.4.2. Simülasyon (Canlandırma-Bemzetim) 1.4.3. Post Alma- CNC Kodu Çıkarma (Post Selected Operation ) 2. CAM TORNALAMA YÖNTEMLERİ 2.1. Finish (İnce Profil işleme Takım Yolları 2.1.1. Toolpaths Parameters (Takım Yolu Parametreleri) 2.1.2. Finish Parameters (İnce Profil İşleme Parametreleri) 2.2.   Thread (Vida Açma Takım Yolları) 2.2.1. Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) 2.2.2. Thread Shape Parameters (Vida Biçimi Parametreleri) 2.2.3. Thread Cut Parameters (Vida Kesme Parametreleri 1.2 Eksende CAM tornalama işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
19 4 2.3. Groove ( Kanal Açma Takım Yolları) 2.3.1. Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) 2.3.2. Groove Shape Parameters (Kanal Biçimi Parametreleri) 2.3.3. Groove Rough Parameters (Kaba Kanal İşleme Parametreleri) 2.3.4. Groove Finish Parameters (İnce Kanal İşleme Parametreleri) ..4. Plunge Turn (Dalma Kanal Açma Takım Yolları) .4.1. Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) .4.2. Plunge Turn Shape Parameters (Dalma Biçimi Parametreleri) .4.3. Plunge Turn Rough Parameters(Dalma Kaba Kanal İşleme Parametreleri) .4.4. Plunge Turn Finish Parameters (Dalma İnce Kanal işleme Parametreleri) 2.2 Eksende CAM tornalama işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
 
20 4 2.5. Face (Alın Tornalama Takım Yolları) 2.5.1. Toolpath Paramers (Takım Yolu Parametreleri) 2.5.2. Face Parameters (Alın Tornalama Parametreleri) 2.6. Cutoff { Kesme Takım Yolları) 2.6.1. Toolpath Paramers (Takım Yolu Parametreleri) 2.6.2. Cutoff Paramétrés (Kesme Takım Yolu Parametreleri) 2.7. Drill ( Delik Delme Takım Yolları) 2.7.1. Punta Deliği Delme 2.7.1.1. Toolpath Paramers (Takım Yolu Parametreleri) 2.7.1.2. Simple Drill-No Peck (Basit Delik-Çevrim Yok) 3. 2 Eksende CAM tornalama işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
21 4 2.7.1.3. Simple Drill Custom Parameters (Basit Delik Paramereleri) 2.7.2. Matkapla Delik Delme 2.7.3. Klavuzla Vida Çekme 2.8. Point Toolpath (Nokta Belirterek Takım Yolu Oluşturma) 2.8.1. Toolpath Paramers (Takım Yolu Parametreleri) 2.9. Manuel Entry (Elle Program Girme) 2.10. Transform (Takım Yolu Taşıma) 2.10.1. Type And Methods (Tip ve Metod) 2.10.2. Translate (Taşıma) 4. 2 Eksende CAM tornalama işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
22 4 2.11. Quick (Hızlı Takım Yolu Oluşturma) 2.11.1.  Quick Rough (Hızlı Kaba Profil İşleme Takım Yolu) 2.11.2.  Quick Finish(Hızlı İnce Profil İşleme Takım Yolu) 2.11.3.  Quick Groove (Hızlı Kanal İşleme Takım Yolu) 2.12. Canned (Çevrimlerle Takım Yolu Oluşturma) 2.12.1.  Canned Rough (Kaba İşleme Çevrimi) 2.12.1.1.  Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) 2.12.1.2.  Canned Rough Paramétrés (Kaba işleme Çevrimi Parametreleri) 2.12.2.   Canned Finish (Finiş İşleme Çevrimi) 2.12.2.1.  Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) 2.12.2.2.  Canned Finish Paramétrés (İnce Profil İşleme Çevrimi Parametreleri) 5.2 Eksende CAM tornalama işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını İstenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
23   2.12.3. Canned Groove (Kanal Açma Çevrimi) 2.12.3.1. Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) 2.12.3.2. Groove Shape Paramétrés (Kanal Biçimi Parametreleri) 2.12.3.3. Groove Rough Paramétrés (Kanal Kaba İşleme Parametreleri) 2.12.3.4. Groove Finish Paramétrés (Kanal İnce İşleme Parametreleri) 2.12.4.   Pattern Repeat (Profil Tornalama Çevrimi) 2.12.4.1. Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) ..12.4.2. Pattern Repeat Paramétrés (Profil Tornalama Parametreleri) 6.2 Eksende CAM tornalama işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
 
! 23 4 l.CAM FREZELEME 1.1.  İki Boyutlu Parça Çizimi veya Hazır Parça Dosyasının Açılması 1.2. Tezgâh Tipi Seçimi (Machine Type) 1.3.  Makine Grubunun Düzenlenmesi (Machine Group Properties ) 1.3.1. Files (Dosyalar) 1.3.2. Tool Settings (Kesici Takım Ayarları) 1.3.3. Stock Setup (Kütük Ayarları) 1.3.4. Safety Zone (Güvenlik Alanı Tanımlama) 1.4-Toolpath (Takım Yolları) 1. 2 'A Eksende cam frezeleme işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır.. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
24 4 1.4.1. Contour (Profil -Çevresel İşleme Takım Yolu) 1.4.1.1.  Tool (Takım) 1.4.1.2.Holder (Takım Tutucu) 1.4.1.3. Cut Parameters (Kesme Parametreleri) 1.4.1.4. Linking Parameters (Takım Yaklaşma-Uzaklaşma Parametreleri) 1.4.1.5. Arc filter/ Tolerance (Yay Filtreleme/Tolerans) 1.4.1.6.  Planes (WCS) (Düzlemler) 1.4.1.7.Cooland (Soğutma Sıvısı) 1.4.1.8.Canned Text (Açıklama Yazısı) 1.4.1.9.Misc Values (Yardımcı Değerler) 1.4.1.10.Rotary Axis Control (Dönel Eksen Kontrolü) 1.4.2. Simülasyon (Canlandırma-Bemzetim) 1.4.2.1. Çizgisel Simülasyon (Backplot Simulation 1.4.2.2. Katı Simülasyon (Verify Simulation 1.4.3.  Post Alma- CNC Kodu Çıkarma (Post Selected Operation 2. 2 Zı Eksende cam frezeleme işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır.. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
25 4 2. CAM FREZELEME YÖNTEMLERİ 2.1. Drill (Delik Delme Takım Yolları) 2.1.1. Tool (Takım) 2.1.1.1.Type (Takım Tipleri)2.1.1.2.Drill (Matkap) 2.1.2. Cut Parameters (Kesme Parametreleri) 2.1.3.  Linking Parameters (Takım Yaklaşma-Uzaklaşma Parametreleri) 2.1.4. Home / Ref. Point (Ev pozisyonu / Referans Noktası) 2.1.5. Tip Comp (Uç Telafisi) 2.1.6. Planes (WCS) (Düzlemler) 2.1.7. Cooland (Soğutma Sıvısı) 2.1.8. Canned Text (Açıklama Yazısı) 2.1.9.  Mise Values (Yardımcı Değerler) 2.1.10.  Axis Combination (Left/Upper)(Eksen Birleştirmeleri) 2.1.11.  Rotary Axis Control (Dönel Eksen Kontrolü) 1.2 'A Eksende cam frezeleme işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır.. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
26 4 2.2.Drill-Bold Circle (Dairesel Delik Delme Takım Yolları) 2.3 Automatic (Nokta Seçerek Delik Delme) 2.4. Drill-Pattern-Grid (Nokta Çizmeden Delik Delme) 2.5.Drill-Tab (Klavuz Çekme) 2.6.Pocket (Cep Boşaltma Takım Yolu) 2.6.1. Tool (Takım) 2.6.1.1. Create New Tool (Yeni Takım Oluştur) 2.6.1.3. Roughing (Kaba talaş parametreleri) 2.6.1.4. Entry Motion (Giriş Hareketleri) 2.6.1.5. Finishing (İnce Talaş Parametreleri) 2.6.1.6. Lead İn/Out (Giriş-Çıkış) 2.6.1.7. Depth Cuts (Kesme Derinlikleri) 1. 2 J4 Eksende cam frezeleme işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır.. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
 
27 4 2.6.1.8.  Break Trough (Boydan Boya Kırma) 2.6.1.9.  Linking Parameters (Takım Yaklaşma-Uzaklaşma Parametreleri) 2.6.1.10.  Home / Ref. Point (Ev pozisyonu / Referans Noktası) 2.6.1.11. Arc Filter/ Tolerance (Yay Rltreleme/Tolerans) 2.6.1.12.  Planes (WCS) (Düzlemler) 2.6.1.13.Cooland (Soğutma Sıvısı) 2.6.1.14. Canned Text ( Açıklama Yazısı) 2.6.1.15. Mise Values (Yardımcı Değerler) 2.6.1.16. Rotary Axis Control (Dönel Eksen Kontrolü) 2.7.Face (Yüzey Temizleme Takım Yolu) 2.7.1.Tool (Takım) 2.7.1.1. Create New Tool (Yeni Takım Oluştur) 2.7.1.2. Cut Parameters (Kesme Parametreleri) 1.2 54 Eksende cam frezeleme işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır.. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
28 4 2.8. 2D High Speed (İki Boyutlu Yüksek Hızda İşleme Takım Yolu) 2.8.1. ToolpathType (Takım yolu Tipi) 2.8.2. Cut Parameters (Kesme Parametreleri) 2.8.2.1. Core Mill Cut Parameters (İç Kısım Frezeleme Kesme Parametreleri) 2.8.2.2. Peel Mill Cut Parameters (İnce Kabuk Şeklinde Frezeleme) 2.8.2.3.  Blend Mill Cut Parameters ( Karışık Frezeleme) 2.8.2.4. Area Mill Cut Parameters (Alan Frezeleme) 2.8.2.5.  Rest Mill Cut Parameters (Kalan Kısımları Frezeleme) 2.8.2.6. Dynamic Area Mill Cut Parameters (Dinamik Alan Frezeleme) 2.8.2.7. Dynamic Rest Mill Cut Parameters(Dinamik Kalan Kısımları Frezeleme) 2.8.2.8.  Dynamic Core Mill Cut Parameters (Dinamik İç Kısım Frezeleme) 2.8.2.9. Dynamic Contour Cut Parameters (Dinamik Çevresel Frezeleme) 2.9.     Engraving (Oyma Takım Yolları) 1.2 54 Eksende cam frezeleme işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır.. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
29 4 2.9.1.Toolpath Paramétrés 2.9.1.l.Create New Tool (Yeni Takım Oluştur) 2.9.1.2.  Select Library Tool (Takımı Kütüphaneden Seç) 2.9.1.3-Tool Filter (Takım Filtreleme) 2.9.1.4.Misc Values (Yardımcı Değerler) 2.9.I.5. Home Pozition (Ev Pozisyonu) 2.9.1.6.Planes (Düzlemler) 2.9.1.7.  Tool Display (Kesicinin Simülasyon Sırasındaki Görünümü) 2.9.1.8. Ref. Point (Referans Noktası) 2.9.I.9. Canned Text (Özel Açıklama) 2.9.2.   Engraving Parameters (Oyma Parametreleri) 2.9.2.1.Depth Cuts (Kesme Derinlikleri) 2.9.2.2. Filter (Filtreleme) 2.9.2.3. Remachining (Kalan Kısımları Yeniden işleme) 2.9.2.4. Wrapping (Sarma) 1. 2 54 Eksende cam frezeleme işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır.. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.
30 4 2 2 2.9.3. Roughing/ Finishing (Kaba/ince Frezeleme) 2.10. Circle Paths (Dairesel İşlemeTakım Yolları) 2.10.1. Circlmill (Dairesel Cep İşleme Takım Yolları) 2.10.1.1. Tool (Takım) 2.10.1.2. Cut Paramétrés (Kesme Parametreleri) 2.10.1.3. Roughing (Kaba işleme) 2.10.1.4. Finishing (İnce İşleme) 2.10.1.5. Transitions (Takım Yollan Arası Geçişler) ..10.1.6. Diğer Parametreler 2.11. Thread Mill (Vida Çekme Takım Yolları) .11.1.Toll (Takım 2.11.2. Cut Paramétrés (Kesme Parametreleri) .11.3. Lead İn/Out (Giriş/Çıkış) 2.11.4. Multi Passes (Yanal Pasolar) .11.5. Linking Paramétrés (Takım Yaklaşma-Uzaklaşma Parametreleri) 1. 2 54 Eksende cam frezeleme işlemlerini yapar. 2. CAD/CAM paket programlarını kullanır.. 3. CAD/CAM programları yardımı ile yüzey modelleme yapar. 4. Katı modelleme yapar. 5. Farklı dosya formatlarındaki çizim dosyalarını istenilen programda açar. A- Grupla Öğretim Teknikleri 1.Gösteri 2.Soru-Cevap 3.İkili ve Grup Çalışmaları B- Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim 2.Programlı Öğretim 3.Bilgisayar destekli öğretim Bilgisayar, üç boyutlu çizim programları, örnek model parçalar ve yapım resimleri.