İMES OSB MÜKEMMELİYET MERKEZİ

CNC Operatörlüğü

CNC Operatörlüğü Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

CNC Frezede Programlama - FANUC Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması ve Yapılan uygulamalarda iş güvenliği kurallarına uyması, Makine sanayisi, ana ve yan sanayilerinde kullanılan Bilgisayar destekli tezgâhları tanıma, CNC Freze tezgâhı (Fanuc) kontrol panelini kullanma becerisi kazanmak, CNC freze tezgâhını üretime hazırlamak ve programlamada kullanılan ISO kodlarını ve Fanuc çevrimleri ile parça programı yaparak üretim yapmak hedeflenmektedir. Diğer kontrol üniteleri için altyapı oluşturmak. Halen çalışmakta olan operatörlerin eksiklerini gidermek ve kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

·         İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma

·         İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemleri alma

·         Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemeleri alma

·         Acil durumlarda gerekli tedbirleri alma

·         CNC Freze tezgâhını tanıma ve çalışma sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini alma

·         CNC Freze tezgâhlarını manüel kullanma

·         CNC Freze tezgâhın kontrol panelini tanıma

·         İşe uygun kesici takım seçimi yapma

·         CNC Freze tezgâhına işleme uygun takımları bağlama

·         Bağlanan takımların ayar işlemlerini yapma

·         CNC Frezede kullanılan ISO kodları

·         CNC Frezede (Fanuc) kodları ve program yapısı

·         CNC Frezede (Fanuc) programlama yapma

·         CNC Frezede mutlak programlama yapma

·         CNC Frezede artışlı programlama yapma

·         CNC Frezede(Fanuc)  kullanılan delik çevrimleri ile programlama yapma

·         CNC Frezede (Fanuc) cep boşaltma çevrimleri ile programlama yapma

·         CNC Frezede (Fanuc) ada işleme çevrimleri ile programlama yapma

·         CNC Frezede NC programın grafik (simülasyon) ekranda test etme ve düzeltmeler yapma

·         CNC Frezede güvenli modda imalat yapma,

·         CNC Frezede iş parçasın ölçme ve düzeltmeler yapma

·         CNC Freze tezgâhında seri moda alma ve üretim yapma

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

...

Kimler Katılabilir?

...

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Çalışma ortamında İş sağlığı ve güvenlik kurallarını bilir ve çalışmalarında gerekli tedbirleri alır.

CNC Freze tezgâhında (Fanuc) kontrol panelin ara yüzünü tanır ve ISO kod sisteminde kullanılan kodların anlamını öğrenir ve ISO ve Fanuc çevrimleri ile programlama yapar.

CNC Freze tezgâhında ilk mamul üretim yapar gerekli kontrolleri ve düzeltmeler yaparak tezgâhı seri üretime hazırlar.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerde üretimde aşamasında, Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda (CNC)  operatör ve programcı olarak çalışabilirler. 

Süre:

Toplam kurs süresi 120 saattir. 8 hafta sürer.

Hafta içi gündüz ...

Hafta sonu ...

...degiscek

 
GÜN

DERS

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLARMODÜLLER VE KONULAR
14 A.KALÎTE STANDARTLARI
 1.Kalite ile ilgili kavramlar
Kalite ile ilgili kavramları öğrenebilmea.Kalitenin tanımı b.Kalite kontrolün tanımı
 c.Standardın tanımı
  
24 2.Kalite standartlan
Kalite standartlarını öğrenebilmea.TS b.İSO c.DIN d.ASTM e.AATCC
  
3 Standardizasyonun yararlan öğrenebilme3.Standardizasyonun yararları
  4.Kalite güvencesi(emniyeti)
 Standardizasyonun yararları kavrayabilme5 Standardizasyonun yararları
4  
  6.Kalite sisteminin iç denetimi
Toplam kalite yöntemi hakkında bilgilenme7.Toplam kalite yöntemi
  
44Malzeme kontrolünün tanımı ve önemi kavrayabilmeB.HAMMADDE KONTROLÜ
1.Malzeme kontrolü
a. .Malzeme kontrolünün tanımı ve önemi
 
54.Hammadde kontrolü tanımı ve önemi kavrayabilmeb. .Malzeme kontrol yöntemleri
c. Ham malzemenin kontrolü
 
64Hammadde kontrolü tanımı ve önemi kavrayabilmed.İşleme özelliklerinin muayenesi
e.Mamul malezemenin muayenesi
 
 
 
74.Yüzey kontrolü yapabilme1 .Tahribatsız muayene
a. Gözle yapılan muayene
 
    
84 o.Mikroskopla yapılan muayene

m

3. İç yapı deneyi
Malzeme yüzey oluşumunda hataları tanıyabilme 
  
94 2. Penetran sıvı ile kontrolü
Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme 
  
104 3. Ultrasonik kontrol
 a. İletme yansıtma yöntemi
Malzeme fiziksel kontrolleri yapabilmeb.Rezonans metodu
  
114 4.Röntgen ışınları ile kontrol
Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme 
124Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme5. Manyetik kontrol
 
 
 
134Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme6. basınç kontrolü
a. Basınçlı hava üreteçleri
b.basınçlı hava uygulama
 
144Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilmec.Malzemeye basınçlı su uygulama
d.Malzemeyi su havuzuna yerleştirme
 
154Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilmeC-TAHRİBATLI MUAYENE METODLARI
a. Kıvılcım deneyi
 
164Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilmeb. Çekme deneyi
 
 
174Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilmec. Basma deneyi
 
 
184 d. Bükme deneyi
Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme 
  
194

Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme

e.Burulma deneyi
  
204 f. Kesme deneyi

Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme

 
  
  
214 g. Kopma deneyi
Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme 
  
224 5.Kalite kontrol elemanının özellikleri
Kalite kontrol elemanın özelliklerini öğrenebilme 
234Üretim öncesi öncesi kontrolleri kavrayabilme1.Üretim öncesi kontroller
 
244Üretimde kontroller önemini kavrayabilmeC.ÜRETİMDE KONTROL
254Üretimde ara kontrolün önemini kavrayabilme1.Üretimde ara kontroller
 
 
Hata giderme işlemlerinin bilgisi2.Hata giderme işlemleri
264Üretimde son kontrollerin önemini kavrayabilme3.Üretimde son kontroller
274.Hataların sınıflandırılmasını yapabilmeD.KALİTEYİ DEĞERLENDİRME
1.Hataların sınıflandırılması
 
284Hata yüzde hesaplamalarını yapabilme2.Hata yüzde hesaplamaları
    
  Ölçme değerlendirme yapma2.Hata yüzde hesaplamaları
294Kaliteyi arttırma önemini kavrayabilme3.Kaliteyi arttırma
304Kaliteyi arttırma önemini kavrayabilme3.Kaliteyi arttırma
Exit mobile version