İMES OSB MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Hakkımızda

Bakandan Mükemmeliyet Merkezi'ne Tam Destek

Sanayicilerimizin her zaman yanı başında olduk. Yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla yakın istişarelerde bulunuyoruz. En büyük görevimiz; sorunlarınızı çözmek ve fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak. İş gücünüzü sahiplenerek faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz birincil önceliğimiz.  İstihdamı ve üretimi teşvik etmeye dönük önemli adımlarımız oldu. İMES OSB tarafından başlatılan ve istihdam alanında büyük heyecan yaratan Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi projesinin finansmanına destek olunacaktır.

Kuruluş ve Amaç

Hakkımızda

 • İMES OSB yönetimi olarak, gerçekleştirilen firma ziyaretleri ve yapılan görüşmeler neticesinde firmaların bazı ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda İMES OSB Üye Firmalara Destek Projesi Araştırması & İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi İhtiyaç Belirleme Araştırması yapılmıştır. Başta OSB firmaları olmak üzere, bölgedeki tüm firmaların nitelikli eleman ihtiyacını ve ekipman altyapısını desteklemek amacıyla Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi (UİMMM) kurulmasına karar verilmiştir.
 • Bu merkez aracılığı ile İMES OSB; firmaların talep ettiği nitelikli iş gücünün kazandırılmasını, ürün niteliğinin artırılması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılmasını, iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak iş yapma kültürünün oluşturulmasını, Üniversite-Sanayi Kamu-Sanayi birlikteliğinin güçlendirilmesini, özel ve kamusal kaynakların rasyonel kullanılmasının sağlanmasını ve firmaların, yeni teknolojilere ve Endüstri 4.0’a adaptasyon süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlamaktadır.

Vizyonumuz

 • İMES OSB’de yer alan işletmelerden en az 100’ünün yararlanması,
 • 3000 Çalışana nitelik kazandırmak,
 • Kocaeli ilindeki kayıtlı işsizlik oranını %50 azaltmak,
 • Kocaeli GSYH’yi arttırmak,
 • Kocaeli dış ticaret açığını önemli oranda azaltmak,
 • İşletmelerde üretim kapasitesini arttırmak,
 • Bu kapasiteye cevap verebilecek insan kaynağı ihtiyacını arttırmak,
 • İMES OSB’de yer alan işletmelerin istihdamını %100 arttırarak 15.000 çalışana ulaşmak,

Misyonumuz

 • İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,

 • Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi,

 • Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi,

 • İşbirliği ağları ve değer zincirinin oluşturulması,

 • Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,

 • Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi,

 • Özel bilgi, beceri ve teknolojilerinin geliştirilmesi, transferi ve yaygınlaştırılması,

Exit mobile version