İMES OSB MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Organizasyon Şeması

oRGANİZASYON ŞEMASI

Yönetim Kurulu
Karar Mercii

Başkan

Başkan Yardımcısı

Proje Yöneticisi


Müdür
Yönetim Sorumlusu

Üretim ve Analiz

Üretim Sorumlusu

Tasarım ve Analiz

Tekniker

Eğitim ve Müfredat

Eğitim Sorumlusu

İK Sorumlusu

İdari İşletme

Sekreter

Güvenlik

Muhasebe

Exit mobile version