Ar/Ge

İmalat

Eğitim

Danışmanlık

İMES OSB MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Amacımız

Üretim-Hizmet Sanayisinin, dünyadaki gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki yıllarda rekabet gücünü muhafaza etmesi ve hatta arttırması, yeni pazarlar ve ürünler ortaya çıkarması ve dünyada teknoloji liderleri arasına girebilmesi için, konusunda uzmanlaşmış, sanayinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren bir araştırma ve geliştirme merkezine gereksinimi vardır. Bu kapsamda Marka tarafından desteklenen Mükemmeliyet Merkezi'nin temel amacı dünya çapında dikkate değer bir mükemmeliyet merkezi bünyesinde oluşturacağı akademi-sanayi işbirliği sayesinde, ülkemizde;

  •  Endüstriye dayalı insan kaynağı kabiliyetinin artırılması,
  •  Bilgiye dayalı üretim teknolojisinin gerçekleştirilmesi,
  •  Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi,
  •  Verimliliğin artırılması,
  •  Firmaların inovasyon yeteneklerinin artırılması yönünde gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır.


imes osb mükemmeliyet merkezi
imes osb mükemmeliyet merkezi
imes osb mükemmeliyet merkezi
imes osb mükemmeliyet merkezi
MİSYONUMUZ / VİZYONUMUZ

Sanayiyi Kalkındırmak Amacıyla

Misyonumuz

Üretim ve hizmet sektörlerine yönelik;
Yeterli, yetkin, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek,
Dünyadaki global gelişmeleri, eğilimleri değerlendirerek ilgili kurumları bilgilendirmek,
Ülkemizde bilgiye, verimliliğe ve teknolojiye dayalı imalat teknolojisinin gerçekleştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda, kabiliyetleri doğrultusunda gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek üretim ve hizmet sektörüne sunmak
İzleme / ölçme sistemleri, Bireysel ve kurumsal gelişim konularında eğitim, danışmanlık, üretim ve Ar-ge hizmetleri vermek,
Liyakatli insan kaynağı yetiştirerek istihdama katkı sağlamak, ana misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Üretim ve hizmet sektörlerinin kurumsal yapılarının ve süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine, sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan eğitim, imalat, Arge ve Danışmanlık konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir hizmet merkezi olmaktır.

Değerlerimiz

  • Doğaya, çevreye, insana saygılı olmak,
  • Üreticiliği, yenilikçiliği, takım çalışmasını desteklemek,
  • Uygulanabilir olan yasal mevzuatlara, standartlara ve ilgili taraf beklentilerine uygun faaliyetlerde bulunmaktır.