İMES OSB MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Danışmanlık Hizmeti

Mükemmeliyet Merkezi olarak sanayicilerimizin projelerini KOSGEB'in yenilik ve endüstriyelleşmeye yönelik verdiği destekler için stratejik projelerin hazırlanarak hibe ve teşviklerden yararlanabilme konusunda danışmanlık hizmeti verilecektir.

Bununla birlikte araştırma ve geliştirme projelerinin optimum desteklerden yararlanabileceği sürecin planlanarak proje yazımıyla Ar/Ge merkezi kurmak ve yönetim süreçlerine danışmanlık vermek başlıklarında hizmet sağlanacaktır.